Додаток  1

                                                                                                                           до рішення Судововишнянської                    

                                                                                                                         міської ради №2     від 17.12.2020 року

П Л А Н

роботи Судововишнянської  міської ради на 2021 рік

№ зп

 Термін виконання

           Назва  питання

Відповідальні

 1.

  1-й квартал

     2021 рік

Затвердження звіту про виконання бюджету Судововишнянської територіальної громади  за   2020 рік

Начальник  відділу бухгалтерського обліку і звітності Судововишнянської міської ради Мартинець І.О.

2.

 1- й квартал        

     2021 рік

Земельні   питання

Начальник відділу містобудування,архітек-тури та   інфраструктури,   земельних відносин   і охорони навколишнього природного середовища

3.

1- й квартал        

     2021 рік

Про внесення змін до бюд-жету Судововишнянської  територіальної  громади на 2021 рік

Начальник відділу фінансів Собейко Т.В.

 

4.

1- й квартал        

     2021 рік

Про розгляд  заяв   жителів  територіальної громади.

Міський  голова

5.

ІІ-й квартал 2021 рік

Про благоустрій міста та сіл,які є в адміністративно-територіальному підпо-рядкуванні   міської   ради

КП " Моє місто"

Міський  голова

6

ІІ-й квартал 2021 рік

Про затвердження звіту по місцевому бюджету загального фонду за 1 -й квартал 2021 року

Начальник  відділу бухгалтерського обліку і звітності Судововишнянської міської ради Мартинець І.О..

 7

ІІ -й квартал 2021 рік

Земельні  питання

Начальник відділу містобудування,архітектури та   інфраструктури,   земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища

8.

ІІ-й квартал 2021 рік

Про внесення змін до бюд-жету Судововишнянської територіальної  громади на 2021 рік

Начальник відділу фінансів Собейко Т.В.

 

9.

ІІ-й квартал 2021 рік

Про розгляд заяв жителів   територіальної громади

Міський  голова

10.

ІІІ-й квартал 2021 рік

Про місцеві податки   і збори на території Судововишнянської міської ради (ТГ) на 2021 рік

Начальник відділу фінансів Собейко Т.В.

Міський голова

11.

ІІІ-й квартал 2021 рік

Про затвердження звіту по місцевому бюджету загального фонду за ІІ -й квартал 2021 року.

Начальник  відділу бухгалтерського обліку і звітності Судововишнянської міської ради Мартинець І.О.

12.

ІІІ-й квартал  2020 рік

Земельні  питання.

Начальник відділу містобудування, архітек-тури та   інфраструктури,   земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища

13.

 ІІІ-й вартал

2021 рік

Про розгляд  заяв   жителів об’єднаної  територіальної громади.

Міський  голова

14.

ІV квартал

2021 рік

Про внесення змін до бюджету Судововиш-нянської територіальної  громади на 2021 рік

Начальник  відділу бухгалтерського обліку і звітності Судововишнянської міської ради Мартинець І.О.

15.

ІV квартал

2021 рік

Про затвердження звіту по місцевому бюджету загального фонду за ІV -й квартал 2021 року.

Начальник  відділу бухгалтерського обліку і звітності Судововишнянської міської ради Мартинець І.О.

16.

ІV квартал

2021 рік

Про затвердждення  плану роботи  Судововишнянської міської ради на 2021 рік

 

Постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності(голова Брунарська В.С.),

Секретар міської ради.

17.

ІV квартал

2021 рік

Про міський бюджет Судововишннської міської  ради на 2021 рік

Начальник  відділу бухгалтерського обліку і звітності Судововишнянської міської ради Мартинець І.О.

18.

ІV квартал

2021 рік

Про розгляд заяв жителів об’єднаної територіальної громади

Міський  голова

Примітка: Судововишнянською  міською радою розглядаються інші питання, які внесені на розгляд ради відповідно до Регламенту Судововишнянської міської ради восьмого скликання та відносяться до повноважень ради згідно статей 25 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».                                                                                       

              Секретар  ради                                                 Іван ВОЇНСЬКИЙ