Шановні жителі Судововишнянської територіальної громади!

Електронні консультації — це інструмент взаємодії між громадянами та органами влади, що дає змогу останнім у різних формах вивчати ставлення (позицію) активної частини суспільства до важливих питань, вибираючи найкращий сценарій розвитку громади чи розв’язання поточних проблем. Мета проведення консультацій — максимально врахувати думку громадян під час ухвалення рішень або розроблення документів


Посилання на електронні консультації в Судововишнянській територіальній громаді!


Як це працюватиме?

  •  Орган місцевого самоврядування визначає питання чи документ, щодо яких є потреба в проведенні публічних консультацій, вибирає найефективнішу форму проведення та складає календарний план консультації.
  •  Консультаційний документ (у разі потреби) опублікують на вебсайті громади, а також (за потреби) на онлайновій платформі (можна використовувати Платформу е-демократії E-Dem).
  • Орган місцевого самоврядування проводить інформаційну кампанію, під час якої доводить до відома громадськості зміст питань, які будуть винесені на публічне обговорення, й інформує про дати початку та завершення консультацій.
  •  Мешканці подають пропозиції / беруть участь в опитуванні.
  • Пропозиції вивчають і аналізують.
  •  Орган місцевого самоврядування оприлюднює звіт про результати проведення електронних консультацій та ухвалені рішення щодо врахування отриманих у результаті консультацій даних.

Використовування електронної системи суттєво спростить процес прилучання громадян до обговорення рішень місцевої ради, переведе дискусії в конструктивне річище й допоможе поліпшити зв’язки місцевого самоврядування та мешканців.