Розпорядження міського голови

№09-р  від 25.01.2021

Про затвердження складу організаційного комітету Судововишнянської міської ради з питань організації заходів, присвячених вшануванню пам’яті святого монаха Івана Святогорця  (Вишенського) у 2021 році переглянути
Положення переглянути
Склад оргкомітету переглянути

Розпорядження міського голови

№25-р від 08.02.2021

Про створення постійно діючої комісії для обстежень

зелених насаджень, що підлягають видаленню

 переглянути

Рішення виконавчогго комітету №6

від 17.02.2021

Про затвердження складу опікунської ради та Положення

про опікунську раду при виконавчому комітеті

переглянути

Розпорядження міського голови

№27 від 18.02.2021

Про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при виконавчому комітеті Судововишнянської міської ради переглянути
Розпорядження міського голови №11-р від 10.02.2022 Про внесення змін у склад комісії з питань розгляду звернень громадян при виконавчому комітеті Судововишнянської міської ради. переглянути

Розпорядження міського голови

№35-р від 05.03.2021

Про створення спільної комісії з питань заслуховування суб'єктів господарювання - "мінімізаторів"

 

переглянути

Розпорядження міського голови

№44-р від 25.03.2021

Про створення міської комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати переглянути

Розпорядження міського голови

№48-р від 30.03.2021

Про створення робочої групи з питань протипожежного захисту об'єктів, населених пунктів, лісів, торфовищ та сільгоспугідь переглянути

Розпорядження міського голови

№52-р від 09.04.2021

Про створення комісії з обстеження та виявлення недоліків переглянути

Розпорядження міського голови

№54-р від 19.04.2021

Про створення постійно діючої комісії з питань бджільництва, попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території Судововишнянської міської ради переглянути

Рішення виконавчогго комітету №42 від 28.04.2021

Про створення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Судововишнянської міської ради. переглянути

Рішення виконавчогго комітету №43

від 28.04.2021

Про внесення змін до складу опікунської ради при

виконавчому комітеті Судововишнянської міської ради .

переглянути
Рішення виконавчогго комітету №89 від 07.06.2021

Про затвердження в новій редакції складу адміністративної комісії та Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Судововишнянської міської ради.

переглянути

Розпорядження міського голови

№76-р від 15.06.2021

Про  створення постійно діючої експертної комісії та затвердження Положення про неї переглянут и
Положення переглянути
Склад комісії переглянути

Розпорядження міського голови

№ 45-р від 01.04.2022

Про внесення змін у склад постійно діючої експертної комісії Судововишнянської міської ради переглянути

Розпорядження міського голови

№79-р від 15.06.2021

Про створення комісії з питань роботи із службовою інформацією у Судововишнянській міській раді та затвердження Положення про неї переглянути
Розпорядження міського голови №67 від 20.06.2022 Про внесення змін у розпорядження Судововишнянського міського голови від 15.06.2021 №79-р "Про створення комісії з питань роботи зі службовою інформацією  у Судоввовишнянській міській раді та затвердження Положення про неї" переглянути
Рішення виконавчогго комітету №111 від 30.06.2021 Про затвердження  Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Судововишнянської міської ради та створення  комісії з виявлення, обстеження безхазяйного майна, що знаходиться на території Судововишнянської міської ради (територіальної громади). переглянути

Розпорядження міського голови

№85-р від 12.07.2021

Про створення комісії з координації виконання заходів щодо боротьби з борщівником Сосновського переглянути

Розпорядження міського голови

№89-р від 14.07.2021

Про створення комісії з питань забезпечення житлом дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. п ереглянути

Розпорядження міського голови

№90-р від 14.07.2021

Про створення комісії з питань формування потреби та використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам переглянути

Розпорядження міського голови

№105-р від 11.08.2021

Про створення комісії для проведення інвентеризації водних обєктів переглянути

Розпорядження міського голови

№106-р від 12.08.2021

Про створення комісії  щодо обстеження громадських колодязів на території Судововишнянської міської ради (ТГ)
 
переглянути

Розпорядження міського голови

№131-р від 19.10.2021

Про внесення змін у склад комісії з питань розгляду звернень громадян при виконавчому комітеті Судововишнянської міської ради переглянути

Розпорядження міського голови

від 26.10.2021р. №133-р

Про створення робочої групи щодо обстеження екосистем (торфополів) на території Судововишнянської міської ради (ТГ) переглянути
Розпорядження міського голови від 14.03.2022р.№ 34-р Про створення робочої групи для проведення додаткових перевірок фактичного рівня проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб переглянути
Розпорядження міського голови від 14.03.2022р.№35-р Про створення робочої групи для проведення перевірок щодо продажу алкогольних напоїв у невизначених для цього місцях торгівлі переглянути
Розпорядження міського голови від 17.03.2022р.№ 36-р Про створення робочої групи з питань протипожежного захисту об'єктів, населених пунктів, лісів, торфовищ та сільгоспугідь у 2022 році переглянути

Рішення виконавчого комітету

№ 47 від 14.03.2022р.

Про внесення змін до складу комісії з питань
захисту прав дитини виконавчого комітету
Судововишнянської міської ради

переглянути
Розпорядження міського голови № 47-р від 06 квітня 2022р.

Про затвердження Положення про постійно діючу експертну комісію Судововишнянської міської ради

переглянути
Розпорядження міського голови №65-р від 14 червня 2022 р. Про створення комісії з перевірки водних об'єктів на території Судововишнянської міської ради (територіальної громади) переглянути

Розпорядження міського голови

№ 68-р від 24 червня 2022р.

Про створення оглядової кoмiciї з обстеження
iснуючих захисних споруд цивiльного захисту
(протирадiацiйних) та найпростiших укриттiв,
огляду (оцiнки) будiвель (споруд, примiщень)
щодо використання пiдвальних, цокольних, перших
поверхiв та iнших примiщень, як найпростiших укриттiв, для працiвникiв та здобувачiв освiти
переглянути
Розпорядження міського голови № 82-р від 22 липня 2022р. Про створення комісії для перевiрки готовностi
закладiв освiти Судововишпянської міської ради (ТГ)
до роботи в новому 202212023 навчальному роцi
переглянути
Розпорядження міського голови №83-р від 02 серпня 2022р. Про створення комісії для перевiрки готовностi
закладiв культури Судововишняшської міської ради (ТГ)
до роботи в новому 2022/2023 навчальному роцi
переглянути
Розпорядження міського голови №90-р від 15 серпня 2022р. Про внесення змiн та оновлення складу робочоi групи з розробки Стратегiчпого плапу розвитку Судововишнянської міської територiальноi громади переглянути
Розпорядження міського голови №91-р від 15 серпня 2022р. Про створення робочої групи з обстеження
закладiв громадського харчування та мiсць
стихiйної торгiвлi
переглянути
Розпорядження міського голови №93-р від 17 серпня 2022р. Про внесення змiн до складу постiйно дiючоi комісії
на прийняття, введення в експлуатацiю, передачу та
списання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв та на списання матерiальних цiнностей
переглянути
Розпорядження міського голови №97-р від 01 вересня 2022р. Про проведення попереднiх випробувань та дослiдної
експлуатацii КСЗI АС ЦНАП
переглянути
Розпорядження міського голови №102-р від 16 вересня 2022р. Про внесення змiн до складу комiсiї з передачi
установ, булiвель та майна закладiв освiти,
кульryри та охорони здоров'я
переглянути
Розпорядження міського голови №109-р від 17 жовтня 2022р. Про внесення змiн до складу комісії з обстеження та виявлення недолiкiв на об'сктах переглянути
Розпорядження міського голови від 19 жовтня 2022р. №112-р Про створення комісії з питань повноваження з безхазяйними відходами на території Судововишнянської міської ради (територіальної громади) переглянути
Розпорядження міського голови від 21 жовтня 2022р. №113-р Про створення комісії з виявлення та обстеження безгосподарських колодязів на території Судововишнянської міської ради (ТГ) переглянути
Розпорядження міського голови від 24 жовтня 2022р. №116-р Про утворення комісії з передачі-прийняття комунального майна-нежитлової будівлі з балансу КНП "Судововишнянська міська лікарня" на баланс КНП "Судововишнянський ЦПМСД" переглянути
Розпорядження міського голови від 03 листопада 2022р. № 117-р Про створення робочої групи з питань ремонту автомобільних доріг на території старостинського округу №2 переглянути
Розпорядженння міського голови від 09 листопада 2022р. №120-р Про внесення змін до складу міської комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати переглянути
Розпорядження міського голови від 10 листопада 2022р. №123-р Про створення комісії для визначення збитків, завданих власником (землекористувачам) земельних діляянок сільськогосподарського призначення та виявлення фактів шкоди земельним ресурсам, спричинених збройною агресією російської федерації переглянути
Розпорядження міського голови від 17 листопада 2022р. №125-р Про створення робочої групи з питань ремонту автомобільних доріг на території старостинського округу №1 переглянути
Розпорядження міського голови від 21 листопада 2022р. №127-р Про створення комісії для подвірного обстеження поголів'я тварин на території Судововишнянської міської ради (територіальної громади) переглянути
Розпорядження міського голови від 23 грудня 2022р.№ 145-р Про проведення річної інвентаризації у Судововишнянській міській раді переглянути