Про передачу установ, будівель та майна закладів освіти, культури та охорони здоров'я на баланс та в управління.                                                            Розпорядження міського голови від 05.01.2021 №01
Про внесення змiн до складу комiсiї з передачi
установ, булiвель та майна закладiв освiти,
кульryри та охорони здоров'я
Розпорядження міського голови №102-р від 16 вересня 2022р.
Про затвердження складу  організаційного комітету Судововишнянської міської ради з питань організації заходів, присвячених вшануванню пам’яті святого монаха Івана Святогорця  (Вишенського) у 2021 році

Розпорядження міського голови

від 25.01.2021 №09-р

 

Про створення постійно діючої комісії для обстежень

зелених насаджень, що підлягають видаленню

Розпорядження міського голови

№25-р від 08.02.2021

 

Про затвердження складу опікунської ради та Положення

про опікунську раду при виконавчому комітеті

Рішення виконавчогго комітету №6

від 17.02.2021

 

Про постійно діючу комісію з питань розгляду звернень громадян при виконавчому комітеті Судововишнянської міської ради

Розпорядження міського голови

№27 від 18.02.2021

 
Про внесення змін у склад комісії з питань розгляду звернень громадян при виконавчому комітеті  Судововишнянської міської ради Розпорядження міського голови від 19.10.2021р.№131-р
Про внесення змін у склад комісії з питань розгляду звернень громадян при виконавчому комітеті  Судововишнянської міської ради Розпорядження міського голови від 10.02.2022р.№11-р
Про внесення змін до складу комісії з питань розгляду звернень громадян при виконавчому комітеті Судововишнянської міської ради Розпорядження міського голови від 10.04.2023 № 44-од
Про внесення змін до складу комісії з питань розгляду звернень громадян при виконавчому комітеті Судововишнянської міської ради Розпорядження міського голови від 10.07.2023 №78-од
Про внесення змін до складу комісії з питань розгляду звернень громадян при виконачому комітеті Судововишянської міської ради Розпорядження міського голови від 11.03.2024 №25-од

Про створення спільної комісії з питань заслуховування суб'єктів господарювання - "мінімізаторів"

Розпорядження міського голови

№35-р від 05.03.2021

 
Про внесення змін до складу комісії з питань заслуховування суб'єктів господарювання  - "міінімізаторів" Розпорядження міського голови від 24.03.2023 № 38-од

Про створення міської комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати

Розпорядження міського голови

№44-р від 25.03.2021

 
Про внесення змін до складу міської комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати Розпорядження міського голови від 09.11.2023 №120-р

Про створення робочої групи з питань протипожежного захисту об'єктів, населених пунктів, лісів, торфовищ та сільгоспугідь

Розпорядження міського голови

№48-р від 30.03.2021

 

Про створення комісії з обстеження та виявлення недоліків на об'єктах

Розпорядження міського голови

№52-р від 09.04.2021

переглянути
Про внесення змiн до складу комісії з обстеження та виявлення недолiкiв на об'сктах Розпорядження міського голови №109-р від 17 жовтня 2022р.
Про внесення змін до складу комісії з обстеження та виявлення недоліків на об'єктах Розпорядження міського голови від 10.08.2023р. №97-од

Про створення постійно діючої комісії з питань бджільництва, попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території Судововишнянської міської ради

Розпорядження міського голови

№54-р від 19.04.2021

 
Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з питань бджільництва, попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території Судововишнянської міської ради Розпорядження міського голови  від 28.02.2023 №26-од
Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з питань бджільництва, попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території Судововишнянської міської ради Розпорядження міського голови від 12.02.2024 №11-од

Про створення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Судововишнянської міської ради.

Рішення виконавчого комітету від 28.04.2021 №42  

Про внесення змін до складу комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Судововишнянської міської ради

Рішення виконавчого комітету від 14.03.2022р.№47  
Про внесення змін до складу комісії з питань
захисту прав дитини виконавчого комітету
Судововишнянської міської ради

Рішення виконавчого комітету

№ 47 від 14.03.2022р.

Про внесення змін до складу комісії з питань
захисту прав дитини виконавчого комітету
Судововишнянської міської ради
Рішення виконавчого комітету №67 від 13.03.2023р.
Про внесення змін до складу комісії з питань
захисту прав дитини виконавчого комітету
Судововишнянської міської ради
Рішення виконавчого комітету № 182 від 10.07.2023р.
Про затвердження складу опікунської ради та Положенння про опікунську раду при виконавчому комітеті Судововишнянської міської ради Рішення виконавчого комітету від 17.02.2021р.№6

Про внесення змін до складу опікунської ради при 

виконавчому комітеті Судововишнянської міської ради

Рішення виконавчого комітету №43

від 28.04.2021

 

Про внесення змін до складу опікунської ради при виконавчому 

комітеті Судововишнянської міської ради

Рішення виконавчого комітету №201 

від 09.08.2023

Про затвердження в новій редакції складу адміністративної комісії та Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Судововишнянської міської ради. Рішення виконавчогго комітету №89 від 07.06.2021  
Про внесення змін до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Судововишнянської міської ради Рішення виконавчого комітету №183 від 10.07.2023

Про  створення постійно діючої експертної комісії та затвердження Положення про неї

Розпорядження міського голови

№76-р від 15.06.2021

 

Про внесення змін у склад постійно діючої експертної комісії Судововишнянської міської ради.

Розпорядження міського голови

№ 45-р від 01.04.2022

 
Про затвердження Положення про постійно діючу експертну комісію Судововишнянської міської ради Розпорядження міського голови № 47-р від 06 квітня 2022р.

Про створення комісії з питань роботи із службовою інформацією у Судововишнянській міській раді та затвердження Положення про неї

Розпорядження міського голови

№79-р від 15.06.2021

 

Про внесення змін у розпорядження Судововишнянського міського голови від 15.06.2021 №79-р "Про створення комісії з питань роботи зі службовою інформацією  у Судоввовишнянській міській раді та затвердження Положення про неї"

Розпорядження міського голови №67 від 20.06.2022  

Про затвердження  Порядку виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Судововишнянської міської ради та створення  комісії з виявлення, обстеження безхазяйного майна, що знаходиться на території Судововишнянської міської ради (територіальної громади).

Рішення виконавчогго комітету №111 від 30.06.2021  
Про внесення змін до складу комісії з виявлення та обстеження безхазяйного майна, що знаходиться на території Судововишнянської міської ради (територіальної громади) Рішення виконавчого комітету №94 від 30.06.2022 
Про створення комісії з координації виконання заходів щодо боротьби з борщівником Сосновського

Розпорядження міського голови

№85-р від 12.07.2021

Про створення комісії з питань забезпечення житлом дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Розпорядження міського голови

№89-р від 14.07.2021

 

Про створення комісії з питань формування потреби та використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Розпорядження міського голови

№90-р від 14.07.2021

 

Про створення комісії для проведення інвентеризації водних обєктів

Розпорядження міського голови

№105-р від 11.08.2021

 

Про створення комісії  щодо обстеження громадських колодязів на території Судововишнянської міської ради (ТГ)

Розпорядження міського голови

№106-р від 12.08.2021

 

Про створення робочої групи щодо обстеження екосистем (торфополів) на території Судововишнянської міської ради (ТГ)

Розпорядження міського голови

від 26.10.2021р. №133-р

 
Про створення постійно діючої комісії на прийняття, введення в експлуатацію, передачу та списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів на списання матеріальних цінностей Розпорядження міського голови від 30.11.2021 №149-р

Про внесення змiн до складу постiйно дiючоi комісії
на прийняття, введення в експлуатацiю, передачу та
списання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв та на списання матерiальних цiнностей

Розпорядження міського голови №93-р від 17 серпня 2022р.
Про внесення змiн до складу постiйно дiючоi комісії
на прийняття, введення в експлуатацiю, передачу та
списання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв та на списання матерiальних цiнностей
Розпорядження міського голови №102-р від 16 вересня 2022р.
Про внесення змiн до складу постiйно дiючоi комісії
на прийняття, введення в експлуатацiю, передачу та
списання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв, нематерiальних активiв та на списання матерiальних цiнностей
Розпорядження міського голови від №94-од від 07.08.2023р.

Про створення житлової комісії при виконавчому комітеті Судововишнянської міської ради 

Рішення виконавчого комітету від 28.01.2022р.  
Про внесення змін до складу житлової комісії при виконавчому комітеті Судововишнянської міської ради Рішення виконавчого комітету від 25.07.2023 №195
Про створення робочої групи для проведення додаткових перевірок фактичного рівня проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб Розпорядження міського голови від 14.03.2022р.№ 34-р  

Про створення робочої групи для проведення перевірок щодо продажу алкогольних напоїв у невизначених для цього місцях торгівлі 

Розпорядження міського голови від 14.03.2022р.№35-р  

Про створення робочої групи з питань протипожежного захисту об'єктів, населених пунктів, лісів, торфовищ та сільгоспугідь у 2022 році

Розпорядження міського голови від 17.03.2022р.№ 36-р  
Про створення комісії з обстеження стану пам'ятників радянським воїнам на території Судововишнянської міської ради (ТГ) Рішення виконавчого комітету від 12.04.2023р№63
Про підготовку до опалювального сезону 2022/2023 років Розпорядження міського голови від 06.06.2022р.№62-р

Про створення комісії з перевірки водних об'єктів на території Судововишнянської міської ради (територіальної громади)

Розпорядження міського голови №65-р від 14 червня 2022 р.  
Про створення оглядової кoмiciї з обстеження
iснуючих захисних споруд цивiльного захисту
(протирадiацiйних) та найпростiших укриттiв,
огляду (оцiнки) будiвель (споруд, примiщень)
щодо використання пiдвальних, цокольних, перших
поверхiв та iнших примiщень, як найпростiших укриттiв, для працiвникiв та здобувачiв освiти

Розпорядження міського голови

№ 68-р від 24 червня 2022р.

Про внесення змін до складу оглядової кoмiciї з обстеження iснуючих захисних споруд цивiльного захисту
(протирадiацiйних) та найпростiших укриттiв,
огляду (оцiнки) будiвель (споруд, примiщень)
щодо використання пiдвальних, цокольних, перших
поверхiв та iнших примiщень, як найпростiших укриттiв, для працiвникiв та здобувачiв освiти
Розпорядження міського голови від 10.08.2023 №96-од
Про створення робочої групи з обстеження об'єктів децентралізованого водопостачання Розпорядження міського голови від 14.07.2023 №79-р
Про створення комплексної системи захисту інформації та призначення відповідальної особи за забезпечення захисту інформації Розпорядження міського голови від 15.07.2022 №80-р

Про створення комісії для перевiрки готовностi
закладiв освiти Судововишпянської міської ради (ТГ)
до роботи в новому 2022/2023 навчальному роцi

Розпорядження міського голови № 82-р від 22 липня 2022р.  
Про утворення міждисциплінарної команди з питань соціалльного захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та затвердження Положення про порядок організації та функціонування міждисциплінарної команди Рішення виконавчого комітету  №118 від 25.07.2022р.
Про внесення змін до складу міждисциплінарної команди з питань соціального захисту дітей, які перебувають у складнихжиттєвих обставинах Рішення виконавчого комітету №194 від 25.07.2023р.

Про створення комісії для перевiрки готовностi
закладiв культури Судововишняшської міської ради (ТГ)
до роботи в новому 2022/2023 навчальному роцi

Розпорядження міського голови №83-р від 02 серпня 2022р.  

Про внесення змiн та оновлення складу робочої групи з розробки Стратегiчпого плапу розвитку Судововишнянської міської територiальноi громади

Розпорядження міського голови №90-р від 15 серпня 2022р.  

Про створення робочої групи з обстеження
закладiв громадського харчування та мiсць
стихiйної торгiвлi

Розпорядження міського голови №91-р від 15 серпня 2022р.  
Про затвердження Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті Судововишнянської міської ради та її складу в новій редакції  Рішення виконавчого комітету від 01.09.2023 №135

Про проведення попереднiх випробувань та дослiдної
експлуатацii КСЗI АС ЦНАП

Розпорядження міського голови №97-р від 01 вересня 2022р.  

Про створення комісії з питань повноваження з безхазяйними відходами на території Судововишнянської міської ради (територіальної громади)

Розпорядження міського голови від 19 жовтня 2022р. №112-р  

Про створення комісії з виявлення та обстеження безгосподарських колодязів на території Судововишнянської міської ради (ТГ)

Розпорядження міського голови від 21 жовтня 2022р. №113-р  

Про утворення комісії з передачі-прийняття комунального майна-нежитлової будівлі з балансу КНП "Судововишнянська міська лікарня" на баланс КНП "Судововишнянський ЦПМСД"

Розпорядження міського голови від 24 жовтня 2022р. №116-р  
Про створення робочої групи з питань ремонту автомобільних доріг на території старостинського округу №2 Розпорядження міського голови від 03 листопада 2022р. № 117-р  

Про створення комісії для визначення збитків, завданих власником (землекористувачам) земельних діляянок сільськогосподарського призначення та виявлення фактів шкоди земельним ресурсам, спричинених збройною агресією російської федерації

Розпорядження міського голови від 10 листопада 2022р. №123-р  

Про створення робочої групи з питань ремонту автомобільних доріг на території старостинського округу №1

Розпорядження міського голови від 17 листопада 2022р. №125-р  

Про створення комісії для подвірного обстеження поголів'я тварин на території Судововишнянської міської ради (територіальної громади)

Розпорядження міського голови від 21 листопада 2022р. №127-р  

Про проведення річної інвентаризації у Судововишнянській міській раді

Розпорядження міського голови від 23 грудня 2022р.№ 145-р  
Про створення комісії зі знищення печаток та штампів Розпорядження міського голови від 29.12.2022р.№148-р
Про створення робочої групи з перевірки виконання робіт та використання матеріалів при проведенні ремонту приміщень Судововишнянської міської ради Розпорядження міського голови від 12.01.2022р.№11-од
Про створення комісії з питань проведення перевiрки наявностi документiв з грифом "Для службового користування", в тому числi документiв мобiлiзацiйного характеру з вiдмiткою "Літер"М", у Судововишянськiй міській раді та її виконавчих органах Розпорядження міського голови від 30.01.2023 № 14-од
Про створення рейдової групи із запобігання спалювання сухої рослинності або її залишків на території Судововишнянської міської ради (ТГ) Розпорядження міського голови від 31.01.2023 № 15-од
Про створення Комісії з питань встановлення факту здійснення догляду за особами з інвалідністю 1 чи 2 групи за особами , які потребують постійного догляду, з метою реалізації права виїзду за межі України Розпорядження міського голови від 28.02.2023 № 25-од
Про внесення змін до складу Комісії з питань встановлення факту здійснення догляду за особами з інвалідністю 1 чи 2 групи та за особами, які потребують постійного догляду, з метою реалізації права виїзду за межі України Розпорядження міського голови від 10.07.2023 №80-од
Про створення робочої групи з моніторингу реалізації роздрібної торгівлі підакцизними товаравми (алкогольними напоями та тютюновими виробами) на території Судововишнянської міської ради (ТГ) Розпорядження міського голови від 09.03.2023 №29-од
Про створення комісії з виявлення стихійних сміттєзвалищ у населених пунктах Судововишнянської територіальної громади та поза ними Розпорядженння міського голови від 27.04.2023 №51-од
Про проведення моніторингових обстежень пунктів проживання внутрішньо переміщених осіб Розпорядженння міського голови від 04.05.2023 №54-од
Про утворення комісії з приймання-передачі паперових особових справ отримувачів компенсації відповідно до Порядку виплати компенсації особам, які надають послуги з догляду на непрофесійній основі (Постанова КМУ №859), від управління соціального захисту Яворівської РДА Розпорядження міського голови від 16.05.2023 №60-од
Про створення робочої групи для проведення комісійних обстежень пунктів проживання внутрішньо переміщених осіб Розпорядження міського голови від 22.05.2023 №61-од
Про утворення Координаційної ради у справах дітей виконавчого комітету Судововишнянської міської ради Рішення виконавчого комітету від 01.06.2023 №131
Про внесеня змін до складу Координаційної ради у справах дітей виконавчого комітету Судововишнянської міської ради Рішення виконавчого комітету від 21.12.2023 №360
Про створення Координаційної ради з питань запобігання насильству в сім'ї, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми Рішення виконавчого комітету від 01.06.2023 №132
Про внесення змін до складу Координаційної ради з питань запобігання насильству в сім'ї, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми Рішення виконавчого комітету від 21.12.2023 №361
Про внесення змін до складу Координаційної ради з питань запобігання насильству в сім'ї, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми Рішення виконавчого комітету від 25.03.2024 №97
Про утворення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, виконавчого комітету Судововишнянської міської ради Рішення виконавчого комітету від 01.06.2023 №142
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Судововишяннської міської ради від 01.06.2023 №142 "Про утворення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, виконавчого комітету Судововишнянської міської ради" Рішення виконавчого комітету №241 від 31.08.2023
Про створення постійно діючої комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості та затвердження Положення про комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території Судововишнянської міської ради Рішення виконавчого комітету №186 від 20.07.2023
Про внесення змін до складу постійно діючої комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території Судововишнянської міської ради Рішення виконавчого комітету №89 від 25.03.2024
Про затвердження складу комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройоною агресією Російської Федерації проти України, виконавчого комітету Судововишнянської міської ради Рішення виконавчого комітету №242 від 31.08.2023
Про створення ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Судововишнянської міської ради Яворівського району Львівської області Рішення виконавчого комітету від 04.07.2023 №178
Про призначення членів комісії з уповноважених осіб для прийняття рішень про призначення страхових виплат працівникам із державного соціального страхування Розпорядження міського голови від 07.07.2023 №77-од
Про створення надзвичайної протиепізоотичної робочої групи при виконавчому комітеті Судововишнянської міської ради Розпорядження міського голови від 27.07.2023 №87-од
Про створення робочої групи з розроблення проєкту Статуту Судововишнянської міської територіальної громади, затвердження її персонального складу та Положення про її діяльність Розпорядження міського голови від 13.09.2023 №110-од
Про проведення комплексної перевірки технічного стану місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення Судововишнянської міської ради Розпорядження міського голови від 01.12.2023 №136-од
Про створення комісії з питань заслуховування суб'єктів господарювання "мінімізаторів" та з питань легалізації виплати заробітної плати й зайнятості населення Розпорядження міського голови від 22.12.2023 №151-од
Про створення комісії з обстеження закладів ЗСО щодо дотримання правил пожежної безпеки, облаштування захисних споруд цивільного захисту, функціонування охоронної сигналізації, наявоності відеоспостереження, огорож Розпорядження міського голови від 27.12.2023 №154-од
Про створення комісії з проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення Судововишнянської ТГ Розпорядження міського голови від 27.12.2023 №155-од
Про створення комісії з обстеження стану організації харчування в ЗОШ Судововишнянської ТГ Розпорядження міського голови від 19.03.2024 № 32-од
Про створення комісії щодо обстеження громадських колодязів на території Судововишнянської міської ради (ТГ) Розпорядження міського голови від 11.04.2024 №36-од
Про затвердження плану проведення постійного моніторингу збереження об'єктів культурної спадщини Розпорядження міського голови від 16.04.2024 №40-од
Про створення рейдової групи із запобігання спалювання сухої рослинності або її залишків на території Судововишнянської міської ради (ТГ) Розпорядження міського голови від 25.04.2024 №43-од