ЗАБОРОНА СПАЛЮВАННЯ СУХОЇ ТРАВИ

Фото без опису

З настанням перших теплихднів люди починаютьгосподарювати на городах, подвір’ях, прилеглихтериторіях. І нажаль, часто такеприбираннязавершуєтьсяспалюваннямзалишківлистя, сухої трави, і часто – навітьрізногосміття. В такому випадкудобрінаміри при наведеннічистоти і порядку можутьматизгубнінаслідки для довкілля і здоров’я людей. 

Нагадуємо про небезпеку для здоров’я людей, яку завдаєвдиханнядимувідспалюваноголистя та рослинності, і особливо – відходів. Медики попереджають про можливізахворюваннядихальнихшляхів, алергічніреакціїчинавітьбільшсерйознізахворювання. Адженавесні та вліткулистя дерев не тількиочищаєповітря та збагачуєйого киснем, а й накопичує з повітря пил та іншішкідливіречовини, яківикидаються автотранспортом і підприємствами. Коли підпалитилистя, всізабруднюючіречовинизновувикидаються в атмосферу у виглядіпродуктівзгорання, при цьомуїхшкідливадіязначнопідсилюється. У димі опалого листямістятьсяоксиди азоту, вуглецю, чадний газ, а такожсполукиважкихметалів. У тліючихбез доступуповітрярослинахутворюєтьсябензопірен – речовина, здатнавикликатираковізахворювання.

Чому не можнавипалювати траву навесні і до чогоцепризводить:

В дикійприроді усе передбачено так, щоб трава, кущі росли післязимисамі, без пожеж. У нашомукліматі трава перегниває за зиму і не є перешкодою для молодоїпорості, а з часом перегнивають і гілки. Окрімцього, гілки в траві – прекраснемісце для гніздовихптахів.

Ефектшвидшого росту трави в результатівипалювання є ілюзоричним. Суха трава просто приховуєспочаткумолодізеленіпагони, і невипалені ділянки здаються сірими. Тоді як на почорнілихвипаленихділянках зелена трава добре помітна.

Крім того, спалюваннярослинності не тількизавдаєшкодидовкіллю та здоров’ю людей, а й можеперерости у неконтрольованегоріння, загрожувати знищенню будівель та споруд житлового сектору.

Дбаючи про чистоту обійсть, господарств, населенихпунктів, не нашкодьтедовкіллю та своємуздоров’ю!

На місціпідпалунормальнежиттярослин і комах відновлюєтьсялише через 5-6 років, а часто не відновлюється НІКОЛИ.

За спалюваннявідходів, в тому числіпобутовогосміття, передбаченавідповідальність за Статтею 82 Кодексу України про адміністративніправопорушення, згідноякої «Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використаннявідходівтягне за собою накладення штрафу на громадянвіддвадцяти до вісімдесятинеоподатковуванихмінімумів (340-1360грн.) доходівгромадян і на посадовихосіб, громадян – суб’єктівпідприємницькоїдіяльності – відп’ятдесяти до ста неоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян (850-1700грн.).

Відповідно до Ст.77-1 Кодексу України про адміністративніправопорушення, випалюваннясухоїприродноїрослинностіабоїїзалишків без дозволуорганів державного контролю у галузіохоронинавколишнього природного середовищаабо з порушенням умов такого дозволутягне за собою накладення штрафу на громадянвід десяти до двадцятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян (170-340грн.) і на посадовихосіб – відп’ятдесяти до сімдесятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян (850-1190грн.).

Звертаємось до громадян з проханнямдотримуватись правил пожежноїбезпеки в умовах природного довкілля, не спалюватисуху траву та залишкирослинності, не провокувати таким чином виникненняпожеж, котріможутьзавдатичималошкоди людям та довкіллю.