Фото без опису

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Організатор земельних торгів: Судововишнянська міська рада Мостиського району Львівської області.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Характеристика лоту № 01:           

Земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська обл., Мостиський район, м.Судова Вишня (в межах населеного пункту), вул.Гончара, 1а;

кадастровий номер: 4622410500:02:005:0466;

площа:  0,1500га;

категорія земель – землі житлової та громадської забудови; 

цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку);

вид використання земельної ділянки – для розміщення та обслуговування ринкової площі;

Стартова ціна продажу земельної ділянки - 199282 грн.00коп.

(Сто дев’яносто дев’ять тисяч двісті вісімдесят дві грн.00коп.) без ПДВ.

Містобудівні умови та обмеження: Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи на частині земельної ділянки площею 0,0283га.

              Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом. 

2. Договір купівлі-продажу земельної ділянки між Судововишнянською міською радою Мостиського району Львівської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів та нотаріально посвідчується.

3. Ціна продажу лоту, право власності, на  який набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати укладання договору купівлі-продажу.

4 . Переможець земельних торгів зобов’язується:

4.1. Відповідно до п.6. ст.135, п.5. ст.135, п.31. ст. 137 Земельного кодексу України:

- сплатити Виконавцю земельних торгів винагороду у розмірі 5 відсотків за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, що склалась за результатами торгів, але не більш як 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;

- відшкодувати витрати на організацію і проведення торгів здійснюється учасником, що став переможцем.

4.2. Відповідно до п.5. ст.136 Земельного кодексу України, на виконання Рішення №90 Судововишнянської міської ради Мостиського району Львівської області від 15.05.2019р.:

- відшкодувати Виконавцю земельних торгів витрати, здійсненні на підготовку Лоту до проведення земельних торгів у формі аукціону (в частині виготовлення звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки) в сумі: 6500грн.00коп. (Шість  тисяч п'ятсот грн.00коп.);

- відшкодування витрат на підготовку Лоту та на організацію і проведення земельних торгів здійснюється Учасником, що став Переможцем торгів на підставі окремого договору між Виконавцем торгів та Учасником.

4.3. На виконання ст.207 Земельного кодексу України та Рішення №90 Судововишнянської міської ради Мостиського району Львівської області від 15.05.2019р.:

- відшкодувати Судовишнянській міській раді втрати сільськогосподарського виробництва у сумі 6762грн.00коп. (Шість тисяч сімсот шістдесят дві грн.00коп.) в термін до двох місяців після проведення торгів на рахунки, визначені чинним законодавством України.

5. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

Сплатити з рахунку, відкритого в банку :

реєстраційний внесок – 960,50грн. на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/р26001904420002 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок».

гарантійний внесок – 9964грн.10коп. (Дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят чотири грн.10коп.) на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” п/р26002904420001 в АТ “ТАСКОМБАНК”, МФО 339500, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок».

Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 130. год. до 16.30.год., у п'ятницю - з 12.30год. до 14.30.год.

Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

Земельні торги у формі аукціону призначено на 04 липня 2019р.

Останній день прийому заяв –  28 червня 2019р. до 14год.30хв.

Місце проведення торгів: 81340, Львівська обл., Мостиський р-н, м.Судова Вишня, площа Івана Франка, буд.14  (приміщення Судововишнянської міської ради).

Початок торгів о 11.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 08-00 год. до 10-40 год. за адресою: 81340, Львівська обл., Мостиський р-н, м.Судова Вишня, площа Івана Франка, буд.14  (приміщення Судововишнянської міської ради).

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з рахунку Учасника та зараховуються на рахунок Виконавця. Призначення платежу: 1. «Реєстраційний внесок 960,50грн.»; 2. «Гарантійний внесок 9964,10грн.». Прийом заяв та документів в робочі дні з 12.30 до 16.30 год. Останній день прийому 28.06.19р. до 14.30год.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ  НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗКМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК  - переглянути