Фото без опису

Нагадуємо, що з 11 липня 2021 року набрало чинності Положення про форму та змiст структури власностi затверджене наказом Міністерства фiнансiв України вiд 19 березня 2021 року №163, зареєстроване у Міністерстві юстицiї України 08 червня 2021 року за №768/36390.

Структура власностi є офiцiйним документом, який з метою встановлення кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи має в обов'язковому порядку надаватись державному реєстратору. Ненадання або несвоєчасне надання державному реєстратору iнформацiї про кінцевого бенефіціарного власника (надалі - КБВ) юридичної особи або про її вiдсутнiсть, або документiв для пiдтвердження вiдомостей про КБВ юридичної особи тягне за собою адмiнiстративну i кримiнальну вiдповiдальнiсть.

Зверніть увагу на  роз’яснення Міністерства юстиції України щодо щорічного підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи - переглянети