Фото без опису

Повне найменування суб’єкта господарювання: Філія газопромислового управління «Львівгазвидобування» Акціонерного товариства «Укргазвидобування».

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: Філія ГПУ «Львівгазвидобування»

АТ «Укргазвидобування».

Ідентифікаційний код: 39585756

Юридична та поштова адреси: 79062, Львівська область, м. Львів, Франківський район, вул. Рубчака, 27.

Контактний номер телефону:  (032) 234-36-26

Електронна пошта: admin@lgv.com.ua

Фактична адреса промислового майданчика: УКПГ «Вишня» Комарнівського нафтогазопромислу Філії ГПУ «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування». 81343, Львівська область, Яворівський район, Судововишнянська міська громада, с. Бортятин.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює УКПГ «Вишня» не підлягає оцінці впливу на довкілля та передбачена вимогами ст. 3 ч. 3 та ч. 4  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010. Проте, зазначаємо, що УКПГ «Вишня» введений в екпулуатацію та функціонує з 2005 р., тобто до вступу в дію постанови КМУ №1010.

На проммайданчику УКПГ «Вишня» виконується підготовка газу Вишнянського та Берегівського газового родовища до транспорту шляхом очистки від механічних домішок та крапельної вологи, компримування газу до 2,5 МПа, осушування і подачі його в газопровід-відгалуження МГ «Комарно-Яворів» до ГРС «Судова Вишня» УМГ «Львівтрансгаз».

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються (т/рік):

Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 0,3006; Сірки діоксид – 0,00052; Оксид вуглецю - 0,2931; Метан - 133,5695; Спирт метиловий - 0,000031; Азоту (І) оксид 0,00036; Вуглецю діоксид - 203,0479; Вуглеводні граничні С12-С19 - 0,00098; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,00046.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу № 309 від 27.06.2006 р. та Наказу № 177 від 10.05.2002 р.

            Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування у Львівську обласну державну адміністрацію (Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації) 79000, Львівська обл, м. Львів, вул. Винниченка, 19; (33026, Львівська обл, м. Львів, вул. Стрийська, 98), електронна пошта: envir@loda.gov.ua, телефон: 0322 387 383.

Фото без опису