Фото без опису

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУ

 З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Організатор земельних торгів: Судововишнянська міська рада Мостиського району Львівської області.

Виконавець земельних торгів: ПП «Фірма «СОМГІЗ», 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46.

Характеристика лоту № 02:           

 • Земельна ділянка несільськогосподарського призначення, що розташована за адресою: Львівська область, Мостиський район, м.Судова Вишня, вул.Чорновола, земельна ділянка, 2а, (в межах населеного пункту);
 • кадастровий номер: 4622410500:02:002:0171;
 • площа: 0,0482га;
 • категорія земель – землі житлової та громадської забудови;
 • цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
 • вид використання земельної ділянки – для будівництва закладу торгівлі;

 

Стартова ціна продажу земельної ділянки - 60838грн.00коп. (Шістдесят тисяч вісімсот тридцять вісім грн.00коп.) без ПДВ. 

Містобудівні умови та обмеження: Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року №1051, не зареєстровані.

 

              Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом. 

2. Договір купівлі-продажу земельної ділянки між – Судововишнянською міською радою Мостиського району Львівської області та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів та нотаріально посвідчується;

       3. Ціна продажу лоту, право власності, на  який набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати укладання договору купівлі-продажу.

       4. Відповідно до п.5. ст.135, п.5.ст.136, п.31 ЗКУ та Рішення №23 ХІ сесії VIІ скликання Cудововишнянської міської ради Мостиського району Львівської області від 22 листопада 2017р. Переможець земельних торгів зобов'язується:

 • Відшкодувати Організатору земельних торгів витрати, здійсненні на підготовку лоту до проведення земельних торгів в сумі: 890грн.00коп.(Вісімсот дев’яносто грн.00коп.).
 • Відшкодувати Виконавцю земельних торгів витрати, пов’язанні із організацію та проведення земельних торгів (аукціону) відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • Відшкодувати витрати на організацію і проведення торгів здійснюється учасником, що став Переможцем торгів на підставі окремого Договору між Виконавцем торгів та Учасником;

5. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст.549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.

Для участі в земельних торгах необхідно:

 1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку :
 • реєстраційний внесок – 881,00грн. в т.ч. ПДВ 20% на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” р/р26007924431705 у відділенні №293/13 ЛвОД АБ “Укргазбанк”, МФО 320478, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Реєстраційний внесок в т.ч. ПДВ 20%».
 • гарантійний внесок – 3041грн.90коп.(Три тисячі сорок одна грн.90коп.) без ПДВ на рахунок ПП “Фірма “СОМГІЗ” р/р26008924431704 у відділенні №293/13 ЛвОД АБ “Укргазбанк”, МФО 320478, ЄДРПОУ 20810095; призначення платежу: «Гарантійний внесок без ПДВ».
 1. Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою ПП «Фірма «СОМГІЗ»: 79012, м.Львів, вул.Сахарова,46, відповідальна особа – Цифуляк Оксана Іванівна). Телефон для довідок: (032)244-30-92, +380961315421. Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 12.30. год. до 16.30.год., у п'ятницю - з 12.30год. до 14.30.год.
 2. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.

Земельні торги у формі аукціону призначено на 26 січня 2018р.

Останній день прийому заяв – 22 січня 2018р. до 16год.30хв.

Місце проведення торгів: Львівська область, Мостиський район, м.Судова Вишня, пл.І.Франка, 14  (приміщення міської ради).

Початок торгів о 11.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 08-00 год. до 10-40 год. за адресою: Львівська область, Мостиський район, м.Судова Вишня, пл.І.Франка, 14  (приміщення міської ради).

ПОРЯДОК СПЛАТИ ВНЕСКІВ: сплачуються з рахунку Учасника та зараховуються на рахунок Виконавця призначення платежу: 1. «Реєстраційний внесок 881,00грн., в т.ч.ПДВ-20%»; 2. «Гарантійний внесок 3041,90грн. без ПДВ». Прийом заяв та документів в робочі дні з 12.30 до 16.30 год. Останній день прийому 22.01.18р. до 16.30год.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПОДАЧІ ЗАЯВИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГАХ У ФОРМІ АУКЦІОНУ З ПРОДАЖУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК НЕСІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРАВА ОРЕНДИ НА НИХ)