Фото без опису

 

ПРОТОКОЛ №  1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Судововишнянська міська лікарня» Судововишнянської міської ради  Львівської області - переглянути

___________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

директора Комунального некомерційного підприємства

«Судововишнянська міська лікарня» Судововишнянської міської ради Львівської області

 

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Судововишнянська міська лікарня» Судововишнянської міської ради Львівської області

 

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», п. 20 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  рішення Виконавчого комітету Судововишнянської міської ради від 16.03.2021 № 29 «Про проведення Конкурсу на заміщення вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Судововишнянська міська лікарня» Судововишнянської міської ради Львівської області.

 

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Судововишнянська міська лікарня» Судововишнянської міської ради Львівської області.

 

Місцезнаходження закладу: 81340, Львівська обл., Мостиський район, місто Судова Вишня, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО, будинок 5

 

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: 

з 08 квітня 2021 року

 

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 

22 квітня 2021 року, 18:00 год. включно.

 

Адреса приймання документів для участі в конкурсі:  

пл. І. Франка, 14, м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області (приміщення міської ради).

 

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок 

тел. 0975918856, е-mаіl: sydorz_79@ukr.net

тел. 0678112127, е-mаіl: tsnapsudova@ukr.net

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія (у випадках, визначених законодавством);

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних ;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості – повна (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії – 30 к.д. з моменту видачі);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

11) заява  про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік (відповідно до статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

 Вимоги до претендента:

  • повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за одним з напрямів  підготовки «Управління та адміністрування»,  «Публічне  управління та адміністрування»,  «Право», «Гуманітарні науки», «Охорона здоров’я”, «Організація  і управління охороною здоров’я”, «Менеджмент організацій»;
  • стаж роботи – не менше 3х років за основною спеціальністю, досвід управлінської роботи в галузі охорони здоров’я;
  • вільне володіння державною мовою, знати чинне законодавство про охорону здоров’я, інші нормативноправові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, трудове, антикорупційне законодавство, мати високі моральні, ділові та професійні якості, організаторські здібності.

 

Вимоги до конкурсної пропозиції:

конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

– план реформування закладу протягом одного року;

– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

 

Дата проведення конкурсу:

26.04.2021 року– засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

29.04.2021 року– засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

 

Місце проведення конкурсу та адреса: 81340, пл. І. Франка, 14, м. Судова Вишня Мостиського району Львівської області.