Наказ відділу освіти, культури та туризму, сім'ї, молоді та спорту Судововишнянської міської ради № 01-06/23/2021 від 27.05.2021 "Про оголошення та проведення конкурсного відбору на заміщення посади директора Великомокрянського закладу  загальної середньої освіти І-ІІ ст. Судововишнянської міської ради

ПЕРЕГЛЯНУТИ
Наказ відділу освіти, культури та туризму, сім'ї, молоді та спорту Судововишнянської міської ради № 01-06/27/2021 від 23.06.2021 "Про внесення змін до наказу відділу освіти, культури та туризму, сім'ї, молоді та спорту Судововишнянської міської ради № 01-06/23/2021 від 27.05.2021" ПЕРЕГЛЯНУТИ

Рішення VII сесії №21 "Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору та порядок призначення на посади керівників закладів загальної середньої освіти..."

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Наказ Міністерства освіти і науки України  №654 від 19.05.2020 року "Щодо примірного переліку питань"

ПЕРЕГЛЯНУТИ
   

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на посаду керівника Великомокрянського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Судововишнянської міської ради Львівської області

 

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти

Великомокрянський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Судововишнянської міської ради Львівської області

81385,

вул. Погулянка 5,

с. Великі Мокряни,

Львівська область

 

2. Найменування посади та умови оплати праці

Найменування посади: директор

 Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.

3. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоровя, що не перешкоджає виконанню професійних обовязків.

4. Перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі

Претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти для участі у конкурсі подають такі документи:

  • письмову заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

  • автобіографію або резюме;

  • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

  • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

  • копію документа, який підтверджує знання української мови (документ про повну загальну середню освіту);

  • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

  • довідку про відсутність судимості;

  • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

  • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Кінцевий строк подання документів для участі у конкурсі 14 червня 2021р.

Місце подання документів - відділ освіти, культури та туризму, сімї, молоді та спорту Судововишнянської міської ради Львівської області, м. Судова Вишня, площа І.Франка, 4 (другий поверх)

5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору

- з  28 травня по 14 червня  2021 року  – подання претендентами документів;

- з 15 червня  по  21 червня 2021 року  – вивчення конкурсною комісією поданих документів та оприлюднення на офіційному веб-сайті засновника переліку осіб допущених до участі у конкурсному відборі;

30 червня 2021 року  – засідання конкурсної комісії, місце проведення конкурсу  - відділ освіти, культури та туризму, сімї, молоді та спорту Судововишнянської міської ради Львівської області, м. Судова Вишня, площа І.Франка,14 (другий поверх)

 письмова тестова перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти.

перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

01 липня  2021 року  – оприлюднення на офіційному веб-сайті Судововишнянської міської ради інформації про рішення комісії.

6. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі

Кадикало Наталія Олегівна, тел. +38(097)-661-49-29, [email protected]