Фото без опису

 

Розпочато прийом заяв на включення до робочої групи з формування завдання на розроблення комплексного плану

 

Згідно з Рішенням83 від 25 листопада 2021 р. «Про розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Судововишнянської міської ради» розпочато прийом заяв на включення до робочої групи з формування завдання на розроблення комплексного плану просторового розвитку території Судововишнянської міської ради (територіальної громади).

Робоча група - тимчасовий консультативно-дорадчий орган виконавчого органу, що забезпечує проведення та опрацювання результатів громадського обговорення з формування завдання на розроблення комплексного плану, складається з представників міської ради, виконавчого органу міської ради, органів державної влади, державних та комунальних підприємств, установ та організацій, органів самоорганізації населення, громадських організацій, інших заінтересованих сторін у складі не менш як п’ять осіб і не більш як 21 особа, з непарною кількістю членів.


Заяви приймаються за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н., м. Судова Вишня, пл. І.Франка, 4, (Центр надання адміністративних послуг) з 02.02.2022р. до 05.03.2022 р. 

Відповідальний за прийом заяв до робочої групи – Плювак Марія Володимирівна.

 

 


 

ПОЛОЖЕННЯ

про Робочу групу з розробки Комплексного плану просторового розвитку території Судововишнянської міської ради.

 

Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та документація із землеустрою, що визначає планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

 

 І. Загальні положення

 Робоча група створюється з метою розробки Комплексного плану просторового розвитку території Судововишнянської міської ради (територіальної громади) (далі – Комплексного плану). Робоча група формується з представників виконкому, бізнесових кіл, громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій різного спрямування, фахівців з питань планування розвитку. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості. До складу Робочої групи можуть входити робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови їх діяльності та склад визначаються окремо рішенням Робочої групи.

 

II. Функції

Робоча група в процесі діяльності:

-визначає загальні пріоритети просторового розвитку територіальної громади;

-визначає напрями і пріоритети своєї роботи;

-розробляє план дій для реалізації комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади;

-визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку громади;

-визначає просторово-планувальну організацію території;

-проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку громади;

- визначає пріоритетні напрямки розвитку території громади;

-організовує розповсюдження плану дій груп та метою накопичення пропозицій щодо включення в комплексний план просторового розвитку території громади;

-організовує роботу із засобами масової інформації;

-розробляє положення про робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та організовує їх роботу;

-затверджує теми соціальний досліджень;

-залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;

-бере участь у розробці комплексного плану та проведенні громадських слухань щодо складання завдання на розробку комплексного плану та його затвердження.

 

III. Повноваження /правові гарантії діяльності/ Робочої групи

Організація роботи Робочої групи покладається на керівника Робочої групи, його заступника та секретаря. Керівник скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій Робочої групи. У разі відсутності керівника групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник керівника, або один із його помічників. Засідання робочої групи є правомочним, якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи. За результатами розгляду і вивчення питань Робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації Робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи /консенсусом/, які беруть участь у засіданні, і підписуються керівником робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи, або одним із помічників керівника робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується керівником та секретарем групи.

 Робоча група має право:

-отримувати інформацію, необхідну для розробки Комплексного плану просторового розвитку території Судововишнянської міської ради ради  (територіальної громади), в організаціях, установах громади, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;

-проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до вивчення громадської думки щодо Комплексного плану;

-проводити роз’яснювальну роботу серед жителів громади з питань розробки і втілення Комплексного плану та значення його необхідності;

-брати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо Комплексного плану;

 

 ІV. Обов’язки /відповідальність/ Робочої групи

Члени Робочої групи виконують доручення керівника робочої групи в межах завдань Комплексного плану. Члени Робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Комплексного плану.