Фото без опису

Всі споживачі водних ресурсів є водокористувачами, які здійснюють загальне або спеціальне водокористування. Згідно з Водним кодексом України за умови спеціального водокористування, водокористувачі зобов’язані здійснювати його лише за наявності дозволу,який видається Держводаагентством України та його територіальними підрозділами.

Кроки, які необхідно здійснити:

1 крок

Збір водокористувачами вихідних даних:

- установчі документи,

- паспорт свердловини/колодязя (для підземних водозаборів), гідрологічний висновок для річки (для поверхневих водозаборів), паспорт лічильника,

- договір на вивіз/прийом стоків до комунальної каналізації, копія звітів 2ТП - водгосп (річна), 7-ГР (підземні води), подати інформацію про потреби водокористування.

Додатково подаються:

Орендарями водних об’єктів:

-копії правовстановлюючих документів на водні об’єкти, паспорт ставка.

Комунальними підприємствами:

-індивідуальні технологічні нормативи використання питних вод (ІТНВПВ).

При скиді очищених стічних вод у водний об’єкт:

-аналізи зворотних вод та поверхневих вод, паспорт очисних споруд.

2 крок

Підготовка документів:

- нормативний розрахунок водокористування та водовідведення, опис та схема місць забору води,

- розробка нормативів ГДС (при скиді стоків в водний об’єкт).

За умови отриманням від водокористувача всіх вихідних даних - підготовка документів триває до 10-ти календарних днів

З крок

Подання документів в Держводагенство України та його територіальні підрозділи:

- у паперовому вигляді через ЦНАП,

- в електронному вигляді через електронний кабінет водокористувача.

Термін розгляду - ЗО календарних днів.