Фото без опису

Повідомлення ТОВ «ГЕКСАН»

Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

 1. Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Гексан»
 2. Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «Гексан»;
 3. Ідентифікаційний код: 43706003;
 4. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 79060, Львівська обл., Львівський р-н, Львівська ОТГ, м. Львів, вул. Щепова, 5а, кв. 56

Контактний номер телефону: (068)-560-64-97;

Електронна пошта: Ataevamaria16@gmail.com;

 1. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 81105, Львівська обл., Яворівський р-н, Судововишнянська ОТГ, м. Судова Вишня, вул. Загороди, 205-д;
 2. Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту;
 3. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: ТОВ «ГЕКСАН» отримало Висновок з оцінки впливу на довкілля в якому обґрунтовується допустимість провадження планованої діяльності «Експлуатація АЗС ТОВ «ГЕКСАН» призначеної для зберігання та реалізації світлих нафтопродуктів, та заправка паливом автотранспорту усіх типів за адресою: Львівська обл, Яворівський р-н, м. Судова Вишня, вул. Загороди, 205-д» №03.02-5973/2 від 08.04.2024 року.
 4. Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): АЗС ТОВ «ГЕКСАН» здійснює приймання, зберігання та заправку автомобільного транспорту усіх типів (КВЕД: 47.30 – Роздрібна торгівля пальним). Джерелами викидів забруднюючих речовин на проммайданчику є: 2 (дві) двосторонні паливороздавальні колонки, 2 дихальні клапани резервуарів зберігання бензину А-95, 2 дихальні клапани резервуарів зберігання дизельного палива, два дихальні клапани резервуарів зберігання СВГ, 1 газовий модуль на 1 заправний рукав та димова труба дизельного генератора.
 5. Відомості щодо видів та обсягів викидів: Вуглеводні граничні С12-С19 – 0,033869 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 1,33981 т/рік, Пропан – 0,017945 т/рік, Бутан – 0,026917 т/рік, Азоту діоксид – 0,034407 т/рік, Азоту оксид – 0,000096 т/рік, Вуглецю оксид – 0,001527 т/рік, Сірки діоксид – 0,00324 т/рік, Метан – 0,000115 т/рік, Вуглецю діоксид – 2,815197, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000089 т/рік.
 6. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт віднесено до 3 групи. На об’єкті немає виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Впровадження заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не передбачено;
 7. Перелік заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;
 8. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;
 9. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Для визначення рівня забруднення атмосферного повітря в районі розташування виробничого майданчика АЗС ТОВ «ГЕКСАН» було проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел підприємства та заміри концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони. Ні для одного з дозволених викидів не перевищуються граничнодопустимі рівні викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Інші викиди в атмосферу, що чинять суттєвий вплив відсутні. Викиди забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів та відповідають вимогам Наказів №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.
 10. Адреса обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Львівська обласна державна адміністрація (Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації) 79000, Львівська обл, м. Львів, вул. Винниченка, 19; (79026, Львівська обл, м. Львів, вул. Стрийська, 98), електронна пошта: envir@loda.gov.ua, телефон: 0322 387 383.
 11. Строки подання зауважень та пропозицій: Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування.