Фото без опису

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади

директора Вовчищовицького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Судововишнянської міської ради Львівської області

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти

Вовчищовицький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Судововишнянської міської ради Львівської області

81380,

вул. Центральна 2,

с. Вовчищовичі,

Львівська область

 

2. Найменування посади та умови оплати праці

Найменування посади: директор

 Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.

3. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоровя, що не перешкоджає виконанню професійних обовязків.

4. Перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі

Претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти для участі у конкурсі подають такі документи:

  • письмову заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

  • автобіографію або резюме;

  • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

  • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

  • документ, який підтверджує знання української мови (копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою);

  • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

  • довідку про відсутність судимості;

  • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

  • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Кінцевий строк подання документів для участі у конкурсі 15 лютого 2022 р.

Місце подання документів - відділ освіти, культури та туризму, сімї, молоді та спорту Судововишнянської міської ради Львівської області, м. Судова Вишня, площа І.Франка,14 (другий поверх)

5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору

      з   21 січня по 15 лютого 2022 року  – подання претендентами документів;

з 16 лютого по  22 лютого 2022 року – вивчення конкурсною комісією поданих документів та оприлюднення на офіційному веб-сайті засновника переліку осіб допущених до участі у конкурсному відборі;

до 25 лютого 2022 року – ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування;

04 березня 2022 року – засідання конкурсної комісії, місце проведення конкурсу - відділ освіти, культури та туризму, сімї, молоді та спорту Судововишнянської міської ради Львівської області, м. Судова Вишня, площа І.Франка,14;

 письмова тестова перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти.

перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

09-10 березня 2022 року  – оприлюднення на офіційному веб-сайті Судововишнянської міської ради інформації про рішення комісії.

6. Прізвище, ім’я, по батькові та номер телефону особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:

Каралюс Андріана Зеновіївна, тел. +38(097)-142-03-52